Translate      Lyssna    Kontakt     

Långshyttan - en pärla med potential

Möte Långshyttan.jpg

Vid mötet i Långshyttan fylldes Folkets hus med människor som gemensamt arbetar för Långshyttans framtid och utveckling.

Cirka femtio engagerade personer kom för att prata om Långshyttans utveckling och framtid. Kvällen kom att handla om trivsamma miljöer, kollektivtrafik, bättre förutsättningar för företag samt fritidsaktiviteter. Det blev ett möte med gott om inspel, idéer och samtal.

Engagemanget var stort och det var stundvis svårt att göra sig hörd inne på Folket hus när Långshyttan diskuterades. Långshyttebor, tjänstepersoner från kommunen, från Hedemorabostäder samt kommunalråd och oppositionsråd och representanter från andra politiska partier deltog i samtalen. Vi tackar för engagemanget och ser fram emot fortsättningen.