Translate      Lyssna    Kontakt     

Uthyrningsregler

Våra uthyrningsregler ska vara tydliga.

Uthyrning i andra hand:

För att få hyra ut sin lägenhet i andrahand krävs att man har beaktansvärda skäl:

  • Tillfälligt arbete/studier på annan ort

  • Provboende med sambo

Ansökan beviljas normalt sex månader. Förstahandshyresgästen har ansvaret för lägenheten.

Uppsägning av hyresavtal:

Uppsägningstiden är tre månader (räknas från och med kommande månadsskifte).

Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad (räknas från och med kommande månadsskifte). Sker uppsägningen senare än en månad efter dödsfallet är uppsägningstiden tre månader.

Uppsägningen ska vara skriftlig och vara Hedemorabostäder tillhanda senast den sista dagen i månaden för att räknas som uppsagd aktuell månad. Undantag görs endast då den sista infaller en helgdag. I dessa fall räknas uppsägningar som inkommer per post/besök följande vardag före kl 12.

Det finns en uppsägningsruta på ditt hyresavtal som ska fyllas i. Du kan inte skicka uppsägning per mejl.

Internbyte:

För att få byta lägenhet ska du ha bott i din lägenhet minst 12 månader, skött dina hyresbetalningar, inte ha några anmärkningar som hyresgäst och gjort en omflyttningsbesiktning (se nedan).

Om du byter lägenhet inom företaget har du 2 månaders uppsägningstid.

Besiktningar:

Vi skickar en skriftlig bekräftelse på uppsägningen och ger datum och tidpunkt när vår besiktningsman kommer på en förbesiktning. Det är bra att närvara då för att kunna prata om eventuella skador som uppstått i lägenheten.

Avflyttningsbesiktning/städbesiktning bokar du som hyresgäst i god tid innan avflytt. Vid besiktningstillfället ska lägenheten vara ordentligt städad. Checklista har du fått med uppsägningsbekräftelsen. Besiktningsmannen ska godkänna städningen och normalt eller onormalt slitage. Godkänns det inte kommer avflyttande hyresgäst att debiteras för detta. Avflyttande hyresgäst godkänner protokollet och eventuell debitering vid städbesiktningen. Inflyttande hyresgäst godkänner protokollet vid inflytt och har sedan 7 dagar på sig att klaga eller tillägga något.

Lägenheten ska vara godkänd och klar senast kl 12 första vardagen efter avtalets slutdatum. Lägenhetsnycklar, tag, postboxnycklar och ev bokningscylinder med nycklar lämnas till besiktningsmannen. Observera att du kan bli skyldig att betala för nytt lås om det saknas nycklar.

Omflyttningsbesiktning sker då en befintlig hyresgäst vill byta lägenhet inom vårt bestånd. Samma regler gäller för onormalt slitage och eventuell debitering ska vara betald innan nytt hyresavtal kan skrivas.