Translate      Lyssna    Kontakt     

Personal


Erik Kristiansson

VD

Tel: 0225-343 38


Sara Mattsson Burell

Administrativ chef, ekonomi

Tel: 0225-346 88

 

Anders Wikholm

Avdelningschef lokalvård

Tel: 0225-341 44


Sören Karlsson

Avdelningschef yttre skötsel, skötsel gator och parker

Tel: 0225-347 87

 

Lise-Lotte Sörensen

Fastighetschef, inre skötsel

Tel 0225-341 18


Sanna Herre

Lokalstrateg

Tel: 0225-348 37

 

Gun-Britt Janbjer

Uthyrning lägenheter och lokaler, marknadsföring, störningsärenden

Tel 0225-343 32

 

Anki Åberg

Uthyrning lägenheter, lokaler, motorvärmare och garage, kravhantering, störningsärenden

Tel 0225-343 33

 

Stina Thörnqvist  

Koordinator inre skötsel, arbetar mån 08.45-13.15, ons-tors 07.30-14.30, fre 07.00-16.00

Tel 0225-344 24

 
Peter Norström

Tekniska frågor energi, ventilation, larm, AB Hedemorabostäder

Tel: 0225-341 47

Simon Berglund

Tekniska frågor energi, ventilation, larm, Hedemora kommunfastigheter AB

Tel: 0225-341 14

Jimmy Korttilalli

Byggprojektchef

Tel: 0225-341 50


Michael Nilsson

Byggprojektledare

Tel: 0225-346 75


Jon Hanzén

Byggprojektledare

Tel: 0225-346 08


Tommy Mattsson

Lägenhetsbesiktningar

Tel: 0225-346 44

Ingrid Danielsson

Ekonom

Tel 0225-343 34


Erika Engström

Ekonom

Tel 0225-341 17

 

Anna Hurtig

Personalfrågor

Tel 0225-341 38