Translate      Lyssna    Kontakt     

Områdesträff kvarteret Hästen

Nyheter - Områdesträff kvarteret Hästen - ctl00_cph1_imgMain

Kvarteret Hästen, Hedemora, har genomgått stamrenovering och fått gården rustad. Vi genomför områdesträffar på alla områden vartannat år.

Denna gång var det kvarteret Hästens tur att ha en träff och gå igenom vad som blivit bra i området och om det finns något som vi behöver rätta till.

Snart har vi haft träffar i alla våra 40-tal bostadsområden. Vi skriver protokoll efter varje möte och skickar ut det med hyresavierna. Det innebär att de som inte kunnat närvara vid träffen, ändå får information om vad som togs upp.

De områden som vi har kvar att träffa under hösten är kvarteret Norelund och kvarteret Ripan i Hedemora. Kallelse kommer i god tid.