Translate      Lyssna    Kontakt     

Personal


Erik Kristiansson

VD

Tel: 0225-343 38

 

Erik Medin

Administrativ chef, ekonomi

Tel: 0225-343 36

 

Anders Wikholm

Avdelningschef lokalvård

Tel: 0225-341 44

 

Sören Karlsson

Avdelningschef yttre skötsel, skötsel gator och parker

Tel: 0225-347 87

 

Jan Hellman

Fastighetschef, inre skötsel

Tel 0225-341 18

 

Gun-Britt Janbjer

Uthyrning lägenheter och lokaler, marknadsföring, störningsärenden

Tel 0225-343 32

 

Anki Åberg

Uthyrning lägenheter och lokaler, kravhantering, störningsärenden

Tel 0225-343 33

 

Stina Thörnqvist  

Koordinator inre skötsel, arbetar mån 08.45-13.15, ons-tors 07.30-14.30, fre 07.00-16.00

Tel 0225-344 24

 

Susanne Nordahl

Uthyrning motorvärmare och garage, kontrakt äldreboenden

Tel 0225-343 35

 

Maria Sols

Tekniska frågor energi, ventilation, larm, AB Hedemorabostäder

Tel: 0225-341 47

Simon Berglund

Tekniska frågor energi, ventilation, larm, Hedemora kommunfastigheter AB

Tel: 0225-341 14

Jimmy Korttilalli

Byggprojektchef

Tel: 0225-341 50


Michael Nilsson

Byggprojektledare

Tel: 0225-346 75


Tommy Mattsson

Lägenhetsbesiktningar

Tel: 0225-346 44

Ingrid Danielsson

Receptionen, ekonomi, AB Hedemorabostäder

Tel 0225-343 34

 

Helene Erixon

Ekonomi, Hedemora kommunfastigheter AB

Tel 0225-341 17

 

Anna Hurtig

Personalfrågor

Tel 0225-341 38