Translate      Lyssna    Kontakt     

Huskurage

Nyheter - Huskurage - ctl00_cph1_imgMain

Huskurage införs i alla våra bostadsområden. Informationsträffar har genomförts i Hedemora och i Långshyttan.

För att förebygga och förhindra våld i hemmet gör vi en satsning på att införa Huskurage i samtliga våra fastigheter och uppmanar de boende att visa omsorg och omtanke om varandra. Vi vill öka medvetandegraden om att våld kan förekomma i hemmet och att vi alla kan reagera.

Det går som granne eller personal att göra skillnad, att man kan vara uppmärksam på olika signaler som barnens klädsel, om man hör dunsar, skrik och gråt från lägenheten intill, om man aldrig ser kvinnan. Som fastighetsskötare gäller det vara observant på om det är skador i en lägenhet eller återkommande reparationer.

Huskurage kan jämföras med grannsamverkan, men då med fokus på våld i nära relation. Hjalmarssons Bostäder kommer att följa efter och införa Huskurage och förhoppningen är att fler hyresvärdar ska haka på.

Genom att skylta upp i samtliga trappuppgångar och att en informationsfolder kommer att delas ut kommer våra hyresgäster att informeras om Huskurage. Detta är ett samarbete för oss med Hedemora kommun, polisen, Hyresgästföreningen och Hedemora Kvinnojour.